Cha Linh hướng và Ban điều hành Hội DNCG chúc mừng Quan thầy Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên.

 

Ngày 7-3-2017 Cha linh hướng cùng anh chị em hội DNCG tham dự giờ cầu nguyện liên gia tại gia đình anh chị Toma Nguyễn Viết Tuyển & Maria Trương Thị Huế – Nhóm Kẻ Sặt, Giáo xứ Đầu Lâm.

Cha linh hướng và Cha xứ Thư Trung cùng anh chị em Hội DNCG tham dự giờ cầu nguyện liên gia tại gia đình anh chị Giuse Nguyễn Đức Trọng – Maria Trần Thị Xuân thuộc Giáo xứ An Hải,

Hải Phòng, ngày 10-3-2017

Cha linh hướng và Cha xứ Thư Trung cùng anh chị em Hội DNCG tham dự giờ cầu nguyện liên gia tại gia đình anh chị Phêrô Hoàng Văn Thuỷ – Maria Nguyễn Thị Mai 

thuộc Giáo họ Kiều Sơn, Hải Phòng, ngày 5-4-2017

Cha linh hướng và  anh chị em Hội DNCG tham dự giờ cầu nguyện liên gia tại gia đình anh chị Phanxico Nguyễn Văn Thể – Maria Nguyễn Thị Liễu

thuộc Giáo họ Kiều Sơn, Hải Phòng, ngày 10-5-2017

Cầu nguyện liên gia tại gia đình anh Sơn – Trưởng nhóm Vĩnh Bảo

Chúc mừng Cha Vinh nhận nhiệm sở mới

Hành hương và làm bác ái tại Nha Trang

Thăm TGM Nha Trang

Chúc mừng Cụ mụ cả( mẹ anh Nhân) tại GX Thánh Antôn

Tiếp đoàn DNCG Vinh dự Đại hội 2 – DNCG HP

Thăm sức khoẻ mẹ a Bảo – Trưởng ban Truyền thông sự kiện