Thẻ: Nhóm Bảo vệ sự sống tại Hải Phòng: Mừng lễ kính các thánh Anh Hài và cầu nguyện cho công cuộc bảo vệ sự sống