Chiều ngày 7/6/2018, cha Linh hướng Goian B. Vũ Văn Kiện, quý cha đặc trách và các hội viên đã tới thăm và cầu nguyện cho gia đình anh Tô-ma Nguyễn Viết Chung, địa chỉ tại Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương; thành viên nhóm Hải Dương – Kẻ Sặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *