14h30′ ngày 7/6/2018, cha Linh hướng Goian B. Vũ Văn Kiện, quý cha đặc trách và các hội viên đã tới thăm và cầu nguyện cho Cty lương thực Tuyên Du – Thị tứ Quang Phục, Tứ Kỳ, Hải Dương do anh Giuse Nguyễn Văn Tuyên làm giám đốc.