14h30′ ngày 7/6/2018, cha Linh hướng Goian B. Vũ Văn Kiện, quý cha đặc trách và các hội viên đã tới thăm và cầu nguyện cho Cty lương thực Tuyên Du – Thị tứ Quang Phục, Tứ Kỳ, Hải Dương do anh Giuse Nguyễn Văn Tuyên làm giám đốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *