TRỰC TIẾP –

Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski

Trao dây Pallium cho Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên và Thánh lễ Tạ ơn