Đây là chương trình giao lưu giữa các Doanh nghiệp và cầu nguyện liên nhóm Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng.

HỘI DOANH NHÂN CG-GPHP
46 HOÀNG VĂN THỤ – HP
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ CẦU NGUYỆN LIÊN NHÓM HP – HD- QN – VB,TL

I.Thời gian: 14h30 đến 21h , Thứ 3 ngày 20 tháng 6 năm 2017
II. Địa điểm: Cầu Nguyện Nhóm Công Ty TNHH Phúc Tiến – Chân Cầu Kiền – Quán Toan – Hải Phòng.
III. Thành Phần Tham Dự
1. Cha Linh Hướng
2. Cha Đặc Trách khu vực QN
3. Cha Đặc Trách khu vực HD
4. Cha Đặc Trách nhóm VB,TL
5. Khách mời DNCG GP-HP
6. Hội viên
IV. Nội Dung Gồm:
1. Thăm quan, giao lưu , học hỏi kinh nghiệm Công ty TNHH Cơ Khí Đúc Gang Trung Anh ( Ông Nghị SĐT: 0904.267.325)
Thời gian : 14h30 – 15h30 , Địa điểm : Mỹ Đồng – Thủy Nguyên – HP
2. Thăm quan , giao lưu học hỏi kinh nghiệm Công ty TNHH Tâm Chiến
Thời gian : 16h – 17h, Địa điểm: Km22+300 Quốc Lộ 10 An Hồng – An Dương –HP. ( SĐT : 0903.418.852)
3. Thăm quan, giao lưu học hỏi kinh nghiệm Công Ty TNHH Phúc Tiến
Thời gian : 17h15 – 18h15( SĐT: 0913.577.265)
4. Chương trình cầu nguyện Liên gia từ 18h30 – 19h15
5. Tiệc mừng từ 19h30 – 21h
V. Công Tác Chuẩn Bị của BTC và DN được thăm quan, giao lưu.
 Phần BTC gồm :
1. CT Hội
2. TBTT – Sự kiện
3. PCT TTrực
4. PCT Tài Chính
5. TB Phụng Vụ
6. TB Phát Triển Hội Viên và Khách mời
7. Thư ký
1. Mỗi hội viên mời ít nhất 1 khách mời là DN Công giáo, gửi thông tin khách mời về Ban phát triển HV và phụ trách khách mời trước 1 ngày .
2. TBTT – Sự kiện lên kịch bản cụ thể , chi tiết từng công việc tham quan, giao lưu cho khớp thời gian, tổ chức truyền thông đến từ HV để mời khách, truyền thống trang phục, thẻ , bin , tổ chức ghi hình làm phóng sự các doanh nghiệp giao lưu.
3. PCT TT- PCT TC kiểm soát mọi công việc chuẩn bị của từng doanh nghiệp đến giao lưu và kiểm soát kịch bản chạy cho đúng và đủ thời gian.
4. Thư ký cùng ban phát triển HV và khách mời chuẩn bị đơn gia nhập, điều lệ hội để gửi cho khách mời .
5. CT Hội Kiểm soát và chỉ đạo chung
6. TB Phụng Vụ kết hợp với trưởng nhóm HP lên kế hoạch chi tiết nội dung cầu nguyện Liên Nhóm và phân công công việc cho những người có liên quan kiểm tra và trang trí nơi diễn ra cầu nguyện.
7. TBPT HV và phụ trách khách mời cung cấp thông tin khách mời và đón tiếp khách mời, định hướng khách mời sau chương trình , tổng hợp số lượng người tham dự HV và khách mời.
8. Thư ký có nhiệm vụ kết hợp với BPT HV và phụ trách khách mời ghi chép mọi hoạt động , mọi thông tin khách mời diễn ra buổi giao lưu.
9. Ban cố vấn đón tiếp Qúy Cha, Qúy Chức

Hải phòng ngày 11 tháng 06 năm 2017

TM/BĐH
Phaolo Phạm Tam Giang