PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

I. Tổ chức cầu nguyện và phát triển hội viên :

1. Duy trì tổ chức cầu nguyện liên gia của từng nhóm. ACE Hội viên tập trung trước giờ cầu nguyện 1 tiếng để giao lưu, học hỏi, hỗ trợ , tìm hiểu về ngành nghề kinh doanh của hội viên ( Có kịch bản chung gửi cho PCT phụ trách và trưởng nhóm)
– Tổ chức cầu nguyện, giao lưu thăm quan doanh nghiệp giữa các nhóm HP, HD, QN, VB-TL vào tháng 6 tại Công ty Anh Phúc nhóm HP.
– Tháng 10 nhóm HD
– Ban truyền thông sự kiện sắp xếp lên kế hoạch và báo cáo Chủ Tịch trước 10 ngày tổ chức thực hiện.
2. Xin ý kiến Đức Cha , Cha Linh Hướng và Quý Cha Đặc Trách cùng Quý Cha Quản Hạt về việc hỗ trợ và giúp đỡ Hội cho công việc truyền thông kêu mời ở mọi nơi trong giáo phận.
3. Củng cố tổ chức nhóm Quảng Ninh ( A.Giang, A.Tăng, A.Nghị phụ trách) đến 13/10/2017 ra mắt nhóm Quảng Ninh số lượng 10 Hội viên.
4. Củng cố nhóm HP và phát triển Hội Viên mới do A.Giang, A.Nghị, A.Tâm, A.Thịnh và toàn thể nhóm HP phát động kêu mời Hội viên mới. Đến ngày 13/10/2017 kết nạp thêm 10 Hội viên.
5. Củng cố nhóm HD và phát triển Hội viên mới do A.Tuấn Anh, A.Chung, A.Nhân phụ trách đến ngày 13/10/2017 kết nạp thêm 5 Hội viên.
6. Củng cố nhóm Vĩnh Bảo – Tiên Lãng ( A.Sơn, A.Tăng, A.Đường) phụ trách đến ngày 13/10/2017 kết nạp thêm 3-5 Hội viên mới.

II. Trách nhiệm, công việc cụ thể của từng ban

1. Ban Bác Ái lên kế hoạch tổ chức từ thiện, bác ái vào các dịp No-el hoặc Tết Nguyên đán. Địa điểm đến, mô hình, công việc Bác ái ra sao, kinh tế cần bao nhiêu, kế hoạch phát động và kế hoạch tiền trạm. Lên kế hoạch năm 2017 các cá nhân hay tổ chức phải cụ thể. Đến ngày 10/09/2017 phải có kế hoạch bằng văn bản cụ thể gửi tới BĐH.
2. Ban truyền thông sự kiện: lên kế hoạch làm phóng sự cho các doanh nghiệp, lập danh sách báo cáo BĐH thứ tự từng doanh nghiệp, thời gian thực hiện bắt đầu vào tháng 6. Kiểm soát website của Hội hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Thu thập mọi thông tin, hình ảnh của các nhóm cầu nguyện hay sự kiện khác và chuyển về cho Ban biên tập viết bài, đăng tải lên website Hội. Chịu trách nhiệm quản lý website Hội ( gồm A.Bảo, A.Giang, A.Huy, A.Định). Về mặt truyền thông đề nghị ACE theo dõi trên Zalo, website Hội (A.Tăng phải có đủ thông tin Gmail của Hội viên và phụ trách danh sách Hội viên trên Zalo thêm hoặc bớt Hội viên).
3. Về tiêu chí truyền thông Trưởng ban truyền thông sẽ nhận thông báo từ Chủ Tịch, có trách nhiệm truyền thông lên Zalo, Gmail, Website. Các trưởng nhóm, PCT phụ trách nhóm và các trưởng nhóm có nhiệm vụ truyền thông cho Hội viên của mình, và nắm bắt được rõ Hội viên của mình hơn; báo cáo lại trưởng ban truyền thông sự kiện.
4. Chúc mừng Đức Cha, Cha Linh Hướng, Quý Cha do Anh Tâm Trưởng Ban phụng vụ đảm nhiệm và lên kế hoạch báo cho CT Ban truyền thông sự kiện đưa tin và tập trung Hội. Chịu trách nhiệm lên kế hoạch báo cáo BĐH trước 30 ngày cho Thánh lễ Tạ Ơn 13/10/2017. Dự kiến khách mời các Tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài Công giáo.
5. PCT Thường Trực quản lý rà soát lại HV báo cáo BĐH vào ngày họp tới , giải quyết mọi thắc mắc của HV , kết hợp với BĐH lên kế hoạch tiếp nhận đơn gia nhập . Thẩm định hội viên mới , sẽ trao giấy chứng nhận vào ngày 13/10/2017 và lên kế hoạch nối kết kinh doanh của HV trong và ngoài Hội , kết hợp với thư ký báo cáo các cơ hội mà hội viên trao cho nhau vào ngày 05 dương lịch hàng tháng .
6. PCT Tài chính có kế hoạch phát triển quỹ hội vào các dịp lễ lớn, và phát động ủng hộ quỹ hội trong việc làm phóng sự quảng cáo DN trên website hội.
7. Trưởng Ban phát triển HV và khách mời :
 Tổng kết số lượng khách mời và phân loại khách mời báo cáo cho PCT Thường Trực .
 Cùng với PCT TTrực lên kế hoạch phát đơn gia nhập và thẩm định Hội viên.
 Tổ chức đón tiếp khách và định hướng khách mời một cách chu đáo và khoa học.
8. Ban cố vấn lên kế hoạch tham mưu cho CT và BĐH một cách kịp thời trong mọi công việc hoạt động diễn ra của Hội .
9. PCT phụ trách khu vực và nhóm trưởng khu vực HD- HYên phát triển HV mới từ 7 – 10 HV . Duy trì các hoạt động hội , báo cáo đề xuất kịp thời với BĐH.
10. PCT phụ trách nhóm khu vực QN phát triển học viên mới từ 7-10 HV , cung cấp 100% điều lệ hội và danh sách HV , báo cáo đề xuất kịp thời với BĐH .
11. Nhóm trưởng VB-TL phát triển từ 3-5 HV , duy trì hoạt động Hội, báo cáo đề xuất kịp thời với BĐH.
12. Thư ký có trách nhiệm ghi chép các cuộc họp của Hội , tổng kết , báo cáo, lưu trữ mọi văn bản và thông tin hội , cập nhật các cơ hội của Hôi viên trao cho nhau ,báo cáo cho PCT Thường Trực một cách thường xuyên. Lập quản lý hòm thư Hội và Báo cáo thường xuyên cho CT
13. Kế toán cập nhật mọi khoản thu chi của hội một cách chi tiết dễ hiểu và khoa học.
14. Thủ quỹ ghi chép sổ một cách cụ thể và rõ ràng dễ hiểu .Có phiếu thu và phiếu chi có chữ ký của CT hoặc PCTTC . Công khai rõ ràng mọi khoản thu chi một cách kịp thời .
15. Ngày 01/07/2017 họp định kỳ BĐH 3 tháng một lần. Thư ký lên kế hoạch ( Thời gian có thể thay đổi theo tình hình thực tế)
16. Các công việc phát sinh sẽ thông qua Cha Linh Hướng và BĐH cùng thống nhất.
17. 100% dùng sản phẩm dịch vụ của nhau và công khai báo cáo trao và nhân cơ hội một cách trung thực cho Thư ký và PCT Thường Trực vào 30 dương lịch hàng tháng , mọi đóng góp ý kiến xin gửi trực tiếp hòm thư hội gmail: [email protected] cho CT hoặc PCT Thường Trực .

III. Vấn đề truyền thông lên Zalo, Gmail yêu cầu ACE những điều sau:

1. Mỗi hội viên có quyền đăng ký một số zalo, gmail
2. Khi đưa lên Zalo phải là những thông tin chuẩn.
3. Không đưa những gì không liên quan đến công việc của Hội.
4. Không phải Hội viên không được tham gia vào Zalo của Hội
5. Hạn chế đưa thông tin lên Zalo bị sai, lỗi chính tả phải kiểm tra trước khi đưa lên Hội.
6. Mọi góp ý trên Zalo đều mang ý nghĩa xây dựng.
7. Tránh những câu hỏi và câu trả lời không liên quan đến Hội và không mang tính chất xây dựng.
8. Các từ ngữ đưa lên Zalo phải có chủ ngữ vị ngữ đầy đủ, có nghĩa là phải có đầu và cuối, thể hiện sự tộn trọng, yêu thương. Đặc biệt chúng ta luôn có Chúa theo dõi và đồng hành trong tư tưởng, lời nói việc làm của chúng ta.
9. Mọi cuộc họp của BĐH do đặc thù từng công việc liên quan sẽ mời ACE, do vậy ACE, BĐH thông cảm về cách làm việc. Văn hoá nhắn tin, trả lời thể hiện sự tôn trọng.
10. Mọi ý kiến đóng góp cho cá nhân hay tập thể xin gửi vào Gmail : [email protected] hoặc gửi trực tiếp cho Ban Điều Hành.
11. Toàn bộ phương hướng hoạt động của năm 2017 BĐH đã gửi đến cho các ban. Mọi người đã đọc và hiểu rõ trách nhiệm của ban mình, đưa ý kiến xây dựng và đã nhất trí thực hiện.

Ban điều hành.