Trong tinh thần hiệp thông, xin trân trọng gửi đến Quý độc giả gần xa chương trình mục vụ của Đức Giám mục và một số sự kiện của Giáo phận diễn ra trong tháng 8 năm 2018 như sau:

—o0o—

 Ngày Thứ Nội dung Địa điểm Thời gian
3/8 Sáu Lễ Thêm sức Phú Tảo 18h30
4/8 Bảy Lễ Thêm sức Súy Nẻo 9h30
5/8 Cn Lễ Thêm sức Lãm Hà 16h00
8/8 Lễ Thánh Đaminh – Lễ Đầu Dòng Chính Tòa 9h30
9/8 Năm Lễ Thêm sức Kẻ Sặt 9h30
10/8 Sáu Khánh thành nhà thờ Liêm Khê 9h30
12/8 Cn Lễ tạ ơn trùng tu nhà thờ và ban bí tích Thêm sức Phú Lộc 9h30
19/8 Cn Lễ Thêm sức Hải Dương 9h30
22-23/8 Tham dự Đại hội Thiếu nhi Thánh Thể Huế
26/8 Cn Đại hội Giới trẻ hạt Mạo Khê Yên Trì 15h00
27/8 Hai Lễ Thêm sức Cẩm Phả 10h00
29/8 Thăm và dâng lễ Liễu Dinh 9h30
Tòa Giám mục Hải Phòng