Ban điều hành

 

Nhóm nội thành Hải Phòng

     

Nhóm Hải Dương

Nhóm Quảng Ninh

  

Nhóm Vĩnh Bảo – Tiên Lãng

 

Nhóm Thủy Nguyên

 

Ban TTSK tổng hợp.