17h00 Ngày 28/7/2017 tại gia đình anh chị Maria Nguyễn Thị Liễu thuộc Giáo xứ Hòn Gai đã diễn ra buổi giao lưu giữa các doanh nghiệp Công giáo và Cầu nguyện liên gia nhóm Quảng Ninh.