Ngày 26-4-2019 tại hội trường Cty XNK Vũ Minh đã diễn ra cuộc họp BĐH hội DNCG mở rộng. Tham dự cuộc họp có sự hiện diện của cha Linh hướng, quý cha đặc trách các nhóm và trưởng phó các ban. Theo như chương trình cuộc họp, các phương hướng được thông qua, một số vướng mắc của thành viên BĐH các nhóm được tháo gỡ và đi đến một số định hướng cũng như kế hoạch cụ thể.

  • Lễ quan thầy hội vào tháng 5 sẽ tổ chức tại Hải Dương (ngày giờ cụ thể sẽ có thông báo sau)
  • Mỗi nhóm sẽ xây dựng môi ngôi nhà tình nghĩa giúp người nghèo.
  • Cha linh hướng và quý cha đặc trách nêu ý kiến về tổ chức các sự kiện cần đi vào chiều sâu và tâm tình hơn nữa.
  • DCIM100MEDIADJI_0032.JPG

  • BanTTSK