Được sự đồng ý của Cha linh hướng, sự thống nhất của BĐH, Ban TTSK xin thông báo chương trình họp Ban điều hành và cầu nguyện liên nhóm như sau:

    Ban điều hành họp định kỳ 3 tháng , thành phần tham dự gồm : Cha linh hướng , Quý Cha đặc trách , BĐH hội , các phó ban, BĐH các nhóm . Nội dung cuộc họp:

1/ Triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm

2/ Kiện toàn tổ chức BĐH các nhóm

3/ Công bố BĐH nhóm VB-TL

4/Kế hoạch tổ chức Lễ quan Thầy

5/ Lắng nghe ý kiến đóng góp từ các thành viên

6/ Lắng nghe ý kiến từ Quý Cha

   Mong ACE thêm lời cầu nguyện cho buổi họp quan trọng của Hội tìm ra đường hướng mới , để phục vụ ACE theo ý Chúa.

    14 giờ cùng ngày, chương trình thăm quan , học hỏi mô hình sản xuất kinh doanh, cầu nguyện liên nhóm và đặc biệt làm phép khởi công xây dựng khu dự án của Hội .

Đây là cơ hội vô cùng thuận tiện để chúng ta mời khách mời làm kinh doanh trên địa bàn 3 tỉnh Hải Phòng , Quảng Ninh , Hải Dương đến tham dự để hiểu biết hoạt động của hội và cũng là nguồn hội viên mới của mỗi nhóm chúng ta .

  Kính mong BĐH , các trưởng nhóm cùng ACE hãy hy sinh thời gian, nhiệt tình và ân cần mời khách và thông báo số lượng hội viên và khách mời tham dự về BĐH trước ngày 24/4/2019.

Trân Trọng cám ơn.

PhaoLo Nguyễn Đức Nghị  Trưởng Ban Phát triển hội viên và phụ trách khách mời

Ban TTSK