Vào chiều thứ Sáu ngày 24 tháng 5 năm 2019, tại Trung tâm hành hương Đền Thánh Tử đạo Hải Dương, Hội Doanh nhân Công giáo giáo phận Hải Phòng đã tổ chức thánh lễ kính thánh Giuse thợ, quan thầy. Trước khi thánh lễ, các thành viên doanh nhân đã cử hành cung nghinh Đức Mẹ Maria và thánh cả Giuse, cùng hiệp thông trong Giờ Kính Lòng thương xót Chúa. Ngày lễ diễn ra trong bầu khí linh thiêng, sốt sắng và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp nơi người tham dự.

Hình ảnh cung nghinh Đức Mẹ và thánh Giuse

5d559386686e8d30d47f
11d42d07d6ef33b16afe
2c5c3d8fc66723397a76
cb48cf9b3473d12d8862
812097c04428a176f839
b3122fc1d42931776838
4f4f47ac9444711a2855
80f6682493cc76922fdd
256252b3a95b4c05154a
166bfcba0752e20cbb43
2cc0e81c13f4f6aaafe5
f3908e4f75a790f9c9b6df08ebd5103df563ac2c28a88a74719c94c2cd8d
4d8c0352f8ba1de444ab
2cc0e81c13f4f6aaafe5

Hình ảnh cử hành Giờ Kính Lòng thương xót Chúa

4394e64c1da4f8faa1b5c3ca73c8a020457e1c31e6f5c5e2160af354aa1bae830e8ddd65383b6174
0f8baf487ca099fec0b1
8c428d805e68bb36e279

Hình ảnh thánh lễ kính thánh Giuse quan thầy

c50fa50e76e693b8caf7
e9189e1b4df3a8adf1e2
f2d434d5e73d02635b2c466d9f624c8aa9d4f09bc48b6d4cbea45bfa02b5d6504d4499ac7cf225bd
6223932c40c4a59afcd5
6c181d17ceff2ba172ee
79cc71dda535406b1924
bbaaa0b4745c9102c84d
f5c71ecbcd23287d7132

35f288ef5c07b959e016

bf426d4bbea35bfd02b2
a41d693abdd2588c01c3
e016be0e6ae68fb8d6f7
3a8babac7f449a1ac355
ed06b31160f985a7dce8

Hình ảnh gặp gỡ và giao lưu sau thánh lễ

4148c00414ecf1b2a8fd4733277ff39716c94f86265a801254fab1a4e8eb0b27cd701998fcc6a589183c356de18504db5d946e402a16fefe1ba042ef
a3737414a7fc42a21bed
609c5efe8d16684831074729ea793e91dbcf8280539a813652deb780eecf476f0b3adfd23a8c63c3468cf9de2d36c8689127

BTT GP