Kính thưa: Quý Cha, Quý khách và toàn thể Anh Chị Em. Theo điều lệ Hội , Thánh lễ Quan thầy là một trong những thánh lễ quan trọng trong năm, để anh chị em chạy đến với Ngài, vì Ngài là Đấng Quyền Năng bầu cử cùng Chúa cho mỗi người chúng ta được ơn bình an, công việc kinh doanh được thuận lợi (Lạy thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu) 

 Địa điểm Thánh lễ: Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương – Số 44 Quán Thánh, TP. Hải Dương

Địa điểm tập trung : Nhà thờ Hải Dương – số 100 Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương

Thời gian: 13h30’ thứ 6 ngày 24 tháng 5 năm 2019.

Thành phần tham dự : Cha Linh Hướng, Quý Cha Đặc Trách, Quý Cha khách, Quý khách mời làm kinh doanh là người Công giáo, Vợ Chồng Hội viên Hội Doanh Nhân Công Giáo – GP. Hải Phòng.

Nội dung chương trình:

*13 giờ 30’ : Đón tiếp Quý Cha, Quý khách.

*14 giờ 00’ : Kiệu Hoa – Kiệu Đức Mẹ (Fatima) – Kiệu Thánh Giuse.

*14 giờ 30’ : Khấn xin Lòng Thương Xót và các Thánh Tử Đạo.

*15 giờ 00’: Thánh lễ Tạ Ơn.

*17 giờ 00’ : Gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với khách mời và Hội viên mới.

* Tiệc mừng ( tại Nhà thờ Hải Dương).

Hải Phòng, ngày 11 tháng 05 năm 2019

T/M BAN ĐIỀU HÀNH

Trưởng Ban Truyền Thông Sự Kiện

Mat-thêu Đoàn Xuân Bảo