17h00 Ngày 28/7/2017 tại nhà hàng Minh Thành số 614, Cao Thắng, Hà Lầm, Tp. Hạ Long- gia đình anh chị Maria Nguyễn Thị Liễu thuộc Giáo xứ Hòn Gai đã diễn ra buổi giao lưu chia sẻ và Cầu nguyện liên gia giữa các doanh nghiệp tại Quảng Ninh với anh chị em doanh nhân tại Hải Phòng, Hải Dương.Tham dự có Cha Linh hướng của Hội,Cha quản hạt Chính toà, quý cha đặc trách và các cha khách mời.

Hình ảnh buổi giao lưu:

           

Hìn ảnh giờ Cầu nguyện:

Ban TTSK Hội DNCG GPHP