Ngày 23-02-2020, Đức tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã chủ sự Thánh lễ Thánh hóa việc làm năm 2020 Hội Doanh nhân công giáo (DNCG) Giáo phận Hải Phòng tại Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi Nam Am. Cùng đồng tế trong Thánh lễ có quý cha linh hướng, quý cha đặc trách, quý cha khách cùng hơn 100 chủ doanh nghiệp Hội DNCG và bà con giáo dân giáo xứ Nam Am.

Hình ảnh đón tiếp Đức Tổng, Quý Cha, Quý Khách:

Chuẩn bị giờ họp:

Họp triển khai kế hoạch năm và ra mắt BĐH nhóm Vĩnh Bảo – Tiên Lãng

Rước đoàn đồng tế bước vào Thánh lễ:

Thánh lễ Tạ ơn do Đức Tổng Giuse chủ sự:

Tiệc mừng: