Hội DNCG GP HP hành hương và thăm quan đất nước Campuchia, cùng đi với đoàn có Đức Cha Giuse, cha linh hướng Gioan B., cha xứ Lãm Hà. Đoàn đã thăm viếng Đức Mẹ MeKong, dự khánh thành nhà thờ trên đất bạn. Chuyến đi mang lại cho đoàn rất nhiều kỷ niệm và mở thêm tình liên kết giữa các nơi mà đoàn đã tới.

Sau đây là một số hình ảnh chuyến đi.( photo Đoàn Bảo)