Trong tinh thần hiệp thông, xin trân trọng gửi đến Quý độc giả gần xa chương trình mục vụ của Đức Giám mục và một số sự kiện của Giáo phận diễn ra trong tháng 6 năm 2017.

 —o0o—

 Ngày Thứ Nội dung Địa điểm Thời gian
02/6 Sáu Sáng: Thường huấn linh mục
Chiều: Thánh lễ truyền chức Phó tế
Tòa Giám mục
Chính Tòa
18h00
03/6 Bảy Lễ bổn mạng Hội Thân Cận Tòa Giám mục 18h00
04/6 CN Bế giảng Tiểu Chủng viện Thánh Liêm Tiểu Chủng Viện 9h30
5-10/6 Giảng tĩnh tâm tại Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội Hà Nội
10/6 Bảy Thánh lễ Thêm sức Xâm Bồ 18h30
14-17/6 Khóa huấn luyện Thiếu Nhi Thánh Thể Tòa Giám mục
19/6 Hai Lễ Quan thầy ca đoàn Thánh Antôn Nam Pháp 18h30
20/6 Ba Mừng bổn mạng Đức Hồng Y Hà Nội
23/6 Sáu Lễ bổn mạng Gia đình Phạt tạ Thánh tâm Mạo Khê 16h00
24/6 Bảy Thăm và dâng lễ Xuân Hòa 19h00
26/6 Hai Thăm và dâng lễ Xuân Am
(Xuân Điện)
9h30
27/6 Ba Lễ mừng 40 năm linh mục của cha Khang Hà Nam
28/6 Lễ kính thánh Phêrô quan thầy Thủy Giang 9h30
29/6 Năm Lễ kính thánh Phêrô quan thầy Kim Lai 9h30
30/6 Sáu Ngày hành hương truyền thống kính thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Bổn mạng các linh mục giáo phận Kẻ Sặt 10h00
Tòa Giám mục Hải Phòng