Chiều 26/4/2019 tại khu đất dự án nhà ở cao cấp Thiên Long, cha linh hướng đã làm phép khu đất và khởi công xây dựng. Dự án do ông Giuse Hà Văn Phúc – Cty Bê tông Phúc Tiến là chủ đầu tư. Các thành viên Hội DNCG góp vốn để tiến hành dự án.