Thánh lễ cầu hồn cho Cha Giuse Nguyễn Thanh Phong nhân ngày giỗ, cùng ý chỉ cầu nguyện cho cháu Phao lô Nguyễn Đức Trung ngày giỗ đầy năm con trai anh Nghị trưởng ban khách mời của hội. Thánh lễ được cử hành lúc 17h00 thứ ba ngày 21/11/2017 tại nhà thờ giáo xứ Đồng Giá, Thủy Nguyên, HP. Hiện diện trong Thánh lễ có cha Gioan B. Vũ Văn Kiện – Linh hướng Hội, Cha Gioan B. Bùi Văn Hoan, Cha chính xứ Đồng Giá – Giuse Nguyễn Văn Chiến.