THÔNG BÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC
V/v Truyền chức Linh mục


Kính gửi Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Hải Phòng,
 
Tòa Giám mục vui mừng thông báo: Sau khi tham khảo ý kiến Ban Tư vấn Giáo Phận dịp Tĩnh tâm thường niên năm 2021, Đức Tổng Giám mục Giuse – Giám quản Tông tòa Giáo Phận quyết định sẽ truyền chức Linh mục cho 8 Thày Phó tế. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 15g00, Thứ Sáu, ngày 10 tháng 12 năm 2021 tại Nhà thờ Chính Tòa.
Sau đây là danh sách các tiến chức:

1. Thày Micae Nguyễn Hữu Báu
Sinh ngày 6 tháng 02 năm 1988, tại giáo xứ Bùi Hòa
Địa chỉ: Bùi Hòa – Tân Quang – Ninh Giang – Hải Dương
 
2. Thày Giuse Phạm Quang Danh
Sinh ngày 5 tháng 7 năm 1989, tại giáo họ Di Linh, giáo xứ Bùi Hòa
Địa chỉ: Di Linh – Tân Quang – Ninh Giang – Hải Dương
 
3. Thày Matthêu Nguyễn Văn Duy
Sinh ngày 17 tháng 9 năm 1986, tại giáo xứ An Thủy
Địa chỉ: An Thủy – Hiến Thành – Kinh Môn – Hải Dương

4. Thày Gioan Baotixita Đinh Văn Huynh
Sinh ngày 15 tháng 10 năm 1988, tại giáo xứ Tiên Đôi
Địa chỉ: Tiên Đôi – Đoàn Lập – Tiên Lãng – Hải Phòng
 
5. Thày Gioan Baotixita Vũ Văn Nam
Sinh ngày 10 tháng 5 năm 1988, tại giáo xứ An Quý
Địa chỉ: An Quý – Cộng Hiền – Vĩnh Bảo – Hải Phòng

6. Thày Đaminh Trần Văn Quảng
Sinh ngày 10 tháng 6 năm 1986, tại giáo xứ Phương Quan
Địa chỉ: Phương Quan – Lê Hồng – Thanh Miện – Hải Dương

7. Thày Phêrô Nguyễn Văn Thành
Sinh ngày 02 tháng 12 năm 1983, tại giáo xứ Chính Tòa
Địa chỉ: Số 5/855 Tôn Đức Thắng – Sở Dầu – Hồng Bàng – Hải Phòng
 
8. Thày Giuse Phạm Văn Thiền
Sinh ngày 04 tháng 8 năm 1987, tại giáo xứ Đông Xuyên
Địa chỉ: Đông Xuyên – Đoàn Lập – Tiên Lãng – Hải Phòng

Ai biết Thày nào mắc ngăn trở chịu chức thánh hoặc không xứng đáng thì buộc phải trình ngay cho Cha xứ hoặc Tòa Giám mục. Đơn thư phản ánh cần ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên lạc.
Trong thời gian hướng tới ngày hồng phúc này, xin quý Cha, quý Tu sĩ cùng Anh Chị Em hiệp thông cầu nguyện cho các Thày.
Nguyện xin Thiên Chúa quyền năng và đầy lòng xót thương chúc lành cho quý Cha, quý Tu sĩ và Anh Chị Em.
                                                 

 Hải Phòng, ngày 07 tháng 11 năm 2021 
                                                                                 T/L Đức Tổng Giám mục 
                                                                                Lm. Giuse Bùi Hữu Duy
                                                                               Văn Phòng Tòa Giám mục
 
-Ban TTSK – Hội DNCG giáo phận Hải Phòng-