Tòa Giám mục Hải Phòng
46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng

 
Hải Phòng, ngày 2 tháng 4 năm 2019
 
THÔNG BÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC HẢI PHÒNG
Về việc chuẩn bị truyền chức Phó tế
 
         Kính gửi :  Quý Cha, Quý Tu sĩ,Cùng cộng đoàn Dân Chúa giáo phận Hải Phòng,   
  Sau khi đã bàn hỏi với Ban Tư vấn trong cuộc họp ngày 11 tháng 3 năm 2019 tại Tòa Giám mục Hải Phòng, Đức Tổng Giám mục Giuse – Giám quản Tông tòa Giáo phận dự tính sẽ trao ban thừa tác vụ Phó tế cho các Thầy đã mãn khóa đào tạo Đại Chủng Viện. Sau đây là danh sách các Thầy:
 
1. Thầy Giuse Nguyễn Thành Công
Sinh ngày 15 tháng 9 năm 1986, tại giáo xứ Nam Pháp
Địa chỉ: 67 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng
2. Thầy Phêrô Hoàng Văn Độ
Sinh ngày 29 tháng 8 năm 1986, tại giáo xứ Xuân Quang
Địa chỉ: Xuân Quang – Bạch Đằng – Tiên Lãng – Hải Phòng
3. Thầy Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hải
Sinh ngày 05 tháng 01 năm 1982, tại giáo xứ Liễu Dinh
Địa chỉ: Liễu Dinh – Trường Thọ – An Lão – Hải Phòng
4. Thầy Gioan Baotixita Nguyễn Văn Quang
Sinh ngày 21 tháng 11 năm 1987, tại giáo xứ Liễu Dinh
Địa chỉ:  Liễu Dinh – Trường Thọ – An Lão – Hải Phòng
5. Thầy Gioan Baotixita Phạm Văn Thu
Sinh ngày 22 tháng 02 năm 1985, tại Giáo xứ Tiên Đôi
Địa chỉ:  Xóm giáo Tiên Đôi Ngoại – Đoàn Lập – Tiên Lãng – Hải Phòng
6. Thầy Antôn Vũ Văn Trọng
Sinh ngày 02 tháng 3 năm 1983, tại giáo xứ An Toàn
Địa chỉ:  An Toàn – Hòa Nghĩa – Dương Kinh – Hải Phòng
7. Thầy Gioakim Vũ Văn Tuyền
Sinh ngày 01 tháng 7 năm 1982, tại giáo xứ Thiết Tranh
Địa chỉ:  Thiết Tranh – Vĩnh An – Vĩnh Bảo – Hải Phòng
 
   Theo Giáo Luật, để lãnh nhận thiên chức cao cả này, các tiến chức phải hội đủ các điệu kiện cần thiết và phải được coi là xứng đáng. Vậy, ai biết các Thầy trên có điều gì ngăn trở việc lãnh nhận thiên chức Phó tế, xin vui lòng cho Đức Tổng Giám mục – Giám quản Tông tòa Giáo phận và cha xứ biết trong thời gian sớm nhất. Mọi đơn thư, xin vui lòng ghi rõ họ tên và địa chỉ liên hệ.   Trong thời gian hướng tới ngày hồng phúc đó, xin quý Cha, quý Tu sĩ và Anh chị em hiệp thông cầu nguyện cho các Thầy.Nguyện xin bình an của Chúa Phục sinh ở cùng quý Cha, quý Tu sĩ và Anh chị em.
 
T/L Đức Tổng Giám mục
Lm. Giuse Bùi Hữu Duy

   Văn Phòng Tòa Giám mục
 
*Lưu ý:  Xin quý Cha cho đọc Thông báo này tại các nhà thờ quý Cha phụ trách.