Thứ Bảy ngày 12/05/2018 vừa qua, ban Tổ chức thuộc Ban Điều Hành hội DNCG GP- Hải Phòng cùng phối hợp với ban hành giáo Giáo Xứ Đồng Giá, hiệp nhất tinh thần mến Chúa và Kính Thánh Giuse Công Nhân Thợ để cùng tổ chức Chương trình Thánh Lễ tạ ơn. Trước Thánh lễ, BĐH đã có giờ giao lưu và triển khai kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.