Ngày Doanh nhân được xem như một ngày rất được mong đợi đối với các thành viên của hội. Bởi lẽ theo quy định của Hội, Ngày Doanh nhân có tính cách bắt buộc tham dự đối với các hội viên. Tuy vậy, theo kế hoạch do Ban điều hành Hội DNCG đưa ra, chương trình nay được tổ chức cách gọn gàng hơn, chủ yếu diễn ra trong thời gian buổi sáng với 3 phần chính:  9h15- cuộc họp thường niên, 10h30- thánh lễ tạ ơn, 11h30- tiệc mừng và chương trình tiếng hát doanh nhân.

Video giao lưu & họp sơ bộ:

Video Thánh lễ tạ ơn ngày DNVN

Video Tiệc mừng & Tiếng hát Doanh nhân