Trong nỗ lực muốn cải tổ công tác truyền thông của Hội Doanh nhân Công giáo – Giáo phận Hải Phòng (Hội DNCG – GPHP), sáng nay thứ Ba, ngày 05/4/2022, Ban Truyền thông – Sự kiện của Hội đã có buổi làm việc với cha Trưởng ban Truyền thông Giáo phận tại nhà xứ Trang Quan, nơi đặt Văn phòng Ủy ban.

Tham dự buổi làm việc với Ban và cha Trưởng ban Truyền thông Giáo phận Giuse Vũ Văn Khương, còn có thầy Chánh văn phòng Phêrô Hoàng Đình Kỳ cùng một số vị đại diện của Ban điều hành Hội DNCG – GPHP.

Khởi đầu buổi làm việc, ông Chủ tịch DNCG GPHP Phaolô Phạm Tam Giang nói lên ước mong phát triển công tác truyền thông của Hội trong thời gian tới. Ông cho biết Ban điều hành vừa bắt đầu nhiệm kỳ mới (2022 – 2026) được hơn một tháng và một trong những chủ trương của nhiệm kỳ là phát triển công tác truyền thông của Hội cho hợp với tình hình thực tế. Để thực hiện chủ trương này, Hội đã mời gọi thêm nhân sự cho Ban Truyền thông – Sự kiện, lập kế hoạch viết lại trang web là cơ quan phát ngôn chính thức của Hội. Vị đứng đầu Hội mong muốn cha Trưởng ban Giuse hướng dẫn anh chị em trong Ban Truyền thông – Sự kiện về Quy chế hoạt động, các kỹ năng truyền thông Công giáo và góp ý cho trang web của Hội trong các thay đổi sắp tới.

Anh Trưởng Ban Truyền thông – Sự kiện Hội DNCG – GPHP Antôn Nguyễn Việt Tùng cũng muốn biết về cơ cấu và phương thức làm việc của Ban biên tập website Giáo phận, từ đó có thể áp dụng cho công tác biên tập trang web của Hội.

Cuộc nói chuyện của cha Trưởng ban Giuse với anh chị em diễn ra sôi nổi, không chỉ xoay quanh các vấn đề vừa được nêu trên, nhưng còn mở rộng ra nhiều vấn đề hấp dẫn, thiết yếu khác như: Làm sao xây dựng một mạng lưới những người ham thích tham gia việc truyền thông của Hội nói riêng và của Giáo phận nói chung; Kế hoạch tập huấn kỹ năng truyền thông Công giáo, nhất là kỹ năng viết tin bài cho các hội viên; Việc xây dựng kho dữ liệu media chung cho Giáo phận; Vấn đề bản quyền.v.v..

Tiếp theo, thầy Phêrô Hoàng Đình Kỳ chia sẻ về hoạt động của Văn phòng Truyền thông Giáo phận, bao gồm: cơ cấu nhân sự, loại hình công việc và phương thức hoạt động. Hiện nay, các nhân viên văn phòng giúp cha Đặc trách điều hành tất cả các hoạt động truyền thông cũng như nhân sự truyền thông với hàng trăm hội viên trong toàn Giáo phận; Điều phối công tác truyền thông các sự kiện lớn cấp Giáo phận và hỗ trợ các sự kiện các Giáo hạt, Giáo xứ khi có yêu cầu; Phụ trách trang web, trang Fanpage và Youtube của Giáo phận. Đặc biệt, anh chị em làm việc hoàn toàn trên tinh thần tông đồ phi lợi nhuận. Một tin vui cho Ban Truyền thông Giáo phận là, sau khi biết được những thiếu thốn về phương tiện làm việc tông đồ của Văn phòng, Ban điều hành và Ban Truyền thông – Sự kiện Hội DNCG – GPHP đã hứa sẽ vận động anh chị em trong Hội hỗ trợ. Xin Chúa trả công cho quý vị.

HKS07417 copy

Buổi làm việc kết thúc lúc gần 12 giờ trưa cùng ngày, vượt quá giờ dự kiến. Tuy vậy ai cũng phấn khởi vì những vấn đề thao thức hầu như đã được cha Trưởng ban cùng các thành viên tham dự thảo luận, giải đáp, đưa ra phương án trọn vẹn. Bên cạnh đó, anh chị em còn được nghe các giải đáp lý thú và hữu ích của cha Trưởng ban về một số câu hỏi giáo lý, giáo luật mà mọi người thắc mắc. Ước mong rằng, trong thời gian tới, với sự nỗ lực, dấn thân và nhiệt huyết của các thành phần làm truyền thông trong Giáo phận, ưu tư của cha Trưởng ban sẽ được thực hiện và công tác loan báo Tin Mừng bằng truyền thông trong Giáo phận mỗi ngày được phát triển.

HKS07383 copy

Ban Sự kiện Hội DNCG HP chụp hình với Cha Trưởng ban

Ban TT Sự kiện Hội DNCG HP chụp hình với cha Trưởng ban

Đại diện Ban điều hành DNCG chụp hình với cha Trưởng ban

Đại diện Ban điều hành Hội DNCG chụp hình với cha Trưởng ban

Ban TTSK Hội DNCG GPHP