Sau một thời gian triển khai kết nối trong và ngoài Hội, Ban điều hành đã quyết định tổ chức một cuộc họp giữa các thành viên của Ban kết nối và Ban Truyền thông sự kiện liên nhóm nhằm đưa ra các ý kiến phản hồi và tiếp tục điều chỉnh quy trình kết nối tăng thêm hiệu quả.

Cuộc họp diễn ra vào lúc 14h00 thứ 3 ngày 26 tháng 07 năm 2022, tại nhà của Trưởng ban Truyền thông sự kiện Hội – anh Anton Nguyễn Việt Tùng. Thành phần tham dự bao gồm Chủ tịch, Phó CT thường trực, Phó CT Tài chính, Ban cố vấn, Ban kết nối (Ban KN), Ban truyền thông sự kiện (Ban TTSK) và Trưởng, Phó các nhóm thuộc Hội DNCG GPHP.

Bắt đầu cuộc họp, Ông Chủ tịch Phaolo Phạm Tam Giang đã đưa ra một số các vấn đề cơ bản đang hiện hữu khiến cho quy trình kết nối chưa hiệu quả như việc phân công vị trí, nhiệm vụ của mỗi thành viên Ban kết nối và Truyền thông trong các nhóm chưa chi tiết, và kế hoạch kết nối, gặp gỡ nắm bắt nhu cầu kết nối nhóm chưa cụ thể, rõ ràng. Ngoài ra, Ông Chủ tịch cũng bổ sung, nhấn mạnh thêm vai trò, chức năng của Ban dự án Hội DNCG GPHP để khi có thông tin về các dự án, các cơ hội kinh doanh giá trị lớn cần sự hiệp lực của nhiều người thì sẽ kịp thời được khảo sát, thẩm định, truyền thông và kết nối.

Tới phần lắng nghe ý kiến phát biểu, đầu tiên là PCT thường trực ông Gioan Kim Nguyễn Văn Tăng hiện tạm quyền kiêm Trưởng Ban kết nối, chia sẻ những suy nghĩ, ưu tư về nhiệm vụ thách thức này. Ông vẫn đang từng bước tìm cách tối ưu hoá quy trình kết nối và đồng thời kêu gọi các thành viên hãy phản hồi thẳng thắn và đóng góp ý kiến một cách xây dựng để ông tổng hợp, phân tích và điều phối sự kết nối giữa các Ban trong các nhóm một cách hiệu quả nhất. Ông mong muốn hơn nữa ở sự hy sinh cộng tác nhiệt thành của các Trưởng nhóm, Ban điều hành (BĐH) Hội, BĐH nhóm, Ban kết nối và Ban TTSK.

Về phần Ban Truyền thông Sự kiện của Hội, Ông Trưởng ban Anton Nguyễn Việt Tùng  đã có soạn thảo một văn bản thông báo cập nhật về nhiệm vụ, vai trò, cơ cấu tổ chức của Ban TTSK Hội. Hơn nữa, ông cũng đề nghị các nhóm có văn bản thành lập chính thức của Ban TTSK các nhóm cũng với đầy đủ tiêu chí như trên. Ngoài ra, Trưởng Ban TTSK Hội còn chia sẻ mẫu thông báo sự kiện cầu nguyện liên gia với các thông tin cần thiết đầy đủ và quy định về cách thu thập dữ liệu hình ảnh, video tập hợp về cho Ban TTSK của hội làm công tác truyền thông chung.

Giơ tay có ý kiến ngay sau đó là Trưởng nhóm Nội thành Hải Phòng, Ông Phêro Đặng Văn Quang phát biểu rằng chắc chắn ông sẽ cần phải bổ sung thêm nhân sự cho Ban điều hành nhóm, đặc biệt là trong Ban kết nối và Truyền thông của nhóm để có thể phân bổ nhiệm vụ đầy đủ hơn, nhắm tới gần gũi, sâu sát được hơn với từng hội viên để nắm bắt thông tin cũng như nhu cầu kết nối kinh doanh của từng người. Ngoài ra, ông cũng đề xuất phương án bổ sung thêm chương trình giới thiệu doanh nghiệp vào trước buổi cầu nguyện liên gia, mục đích để tất cả hội viên tới tham gia cầu nguyện cũng sẽ nắm bắt được thông tin của gia chủ và doanh nghiệp của họ.

Đồng quan điểm mạnh mẽ với các ý kiến trên, đại diện Ban truyền thông nhóm Hải Dương và Quảng Ninh, lần lượt là Ông Toma Nguyễn Viết Nam và Ông Phêro Trần Văn Ruynh có bày tỏ thêm về thực trạng kết nối còn thiếu tính hệ thống và những bất cập trong cách thức truyền không tại các nhóm này.

Chưa hết, tới lượt phát biểu đầy nhiệt huyết của Trưởng nhóm Vĩnh Bảo – Tiên Lãng – Ông Đôminico Đào Trung Sơn cùng những lời góp ý thẳng thắn, quyết liệt. Ông mong muốn Ban điều hành cùng các thành viên phải xây dựng một quy trình thực sự chặt chẽ, có quy chế rõ ràng, đặc biệt là quy định chế tài phù hợp. Bởi ông là một trong những người đã gắn bó lâu năm với Hội, cũng đã trải qua rất nhiều các chương trình, sự kiện của Hội, nên ông đã chia sẻ những suy tư, lo lắng cho sự thành công của Ban kết nối và Ban truyền thông đặc biệt quan trọng lần này.

Cuối cùng, sau khi lắng nghe hết các ý kiến của các thành viên, Ông Chủ tịch Phaolo Phạm Tam Giang đã hết sức đánh giá cao và ghi nhận những lời chia sẻ từ tâm của mọi người, với mục đích chung là sự trao cơ hội, kết nối, giúp đỡ giữa các hội viên trong đời sống Đức tin và trong công việc kinh doanh. Một lần nữa ông bày tỏ lời cảm ơn sự có mặt của các thành viên từ 3 tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và Hải Phòng đã dành thời gian để hiện diện trong buổi họp và đóng góp những ý kiến hết sức quan trọng này.  Mọi người cùng đứng lên cầu nguyện và kết thúc buổi họp trong tràng pháo tay rộn rã và ra về cùng với nhiều kế hoạch đang ấp ủ phía trước.

Ban TTSK – Hội DNCG GPHP