Theo kế hoạch hoạt động được đề ra, Hội DNCG giáo phận Hải Phòng sẽ tổ chức những chuyến tham quan, học hỏi mô hình SXKD của các doanh nghiệp hội viên, luân phiên theo từng khu vực mỗi quý, ngày 26 tháng 4 năm 2019 vừa qua, Cha Linh hướng, Quý Cha đặc trách, Quý Cha cùng các hội viên đã tới thăm các Công ty: Cty TNHH Vũ Minh và Cty CP Đầu tư Vinmex. Hai doanh nghiệp này nằm trên địa bàn huyện An Dương, TP. Hải Phòng.