Mới chỉ ít ngày sau khi nhận giáo phận Hải Phòng, vị chủ chăn là Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã có chuyến thăm mục vụ tới Hội doanh nhân Công giáo – giáo phận Hải Phòng.

Cuộc gặp gỡ được diễn ra vào chiều thứ Hai ngày 02/05/2022 tại dinh Bảo Đại thuộc quận Đồ Sơn, với sự có mặt của quý vị trong Ban điều hành hội, đặc biệt có sự tham gia của Cha linh hướng và quý Cha đặc trách. Sau khi hát chào mừng Đức Cha đến, ông chủ tịch hội Phao-lô Phạm Tam Giang đã đại diện hội để giới thiệu cho Đức Cha biết về con số hội viên, về cơ cấu tổ chức,  các mục tiêu hoạt động của hội cũng như nói về các chặng đường phát triển của hội.

Để có thể biết một cách chi tiết và sâu xa hơn, Hội đã tặng Đức Cha một cuốn điều lệ hoạt động của Hội. Chia sẻ với mọi người tham dự, Đức Cha nhắc đến vị trí và tầm quan trọng của các doanh nhân trong cộng đoàn dân Chúa giáo phận. Người môn đệ Chúa không chỉ lo tìm kiếm hạnh phúc Nước trời mai sau mà còn có thể xây dựng xã hội ngay ở trần thế ngày càng phát triển tốt đẹp. Nhân đây, Đức Cha cũng muốn nói lời cảm ơn về sư cộng tác rất tích cực và lớn lao của hội doanh nhân trong những năm vừa qua. Đồng thời ngài kêu gọi các hội viên tiếp tục đóng góp vào việc xây dựng giáo phận và sống chứng tá phúc âm trong môi trường sống của mình. Ngài nhắc đến một giáo hội hiệp hành, mà mỗi tín hữu phải đồng hành với nhau và với giáo hội, đặc biệt sự đồng hành của các doanh nhân rất quan trọng và không thể thiếu.

Thăm mục vụ là hoạt động bình thường của vị chủ chăn giáo phận. Nhưng việc Đức Giám mục thăm viếng mục vụ tới hội doanh nhân trong dịp này thể hiện một sự quan tâm đặc biệt. Ngài muốn dành cho Hội một sự khích lệ lớn lao như món quà ngài muốn trao tặng Hội để mừng lễ bổn mạng của hội vào thứ Năm ngày 05/05/2022 tới đây. Để chuẩn bị cho ngày lễ bổn mạng, trước khi đón Đức Giám mục, ban điều hành của hội đã nhóm họp để đánh giá và hoàn thiện các công việc chuẩn bị cho ngày lễ.

 

– Ban Truyền thông & Sự kiện –