Lạy Chúa! Xin cho mỗi hội viên cùng nhìn lại đời sống gia đình theo tinh thần HĐGM Việt Nam: đồng hành với các gia đình trẻ ” cũng là chủ đề cầu nguyện của Hội DNCG trong tháng 8 và cách riêng cầu nguyện cho Linh hồn Tiền nhân, linh hồn Gioan và Maria”

 

   Vào hồi 18h30 ngày 13/08/2018  Cha Gioan B. Nguyễn Văn Sách –  đặc trách nhóm Vĩnh Bảo Tiên Lãng , cùng quý Cha, ban điều hành hội doanh nhân Công giáo và anh chị em hội viên đến từ Vĩnh Bảo Tiên Lãng, Hải Phòng , Hải Dương đã hiện diện tại gia đình anh Gioan Khổng Văn Dũng ( Phó ban bác ái) và chị Maria Vũ Thị Hải thuộc nhóm Vĩnh Bảo – Tiên Lãng để mở đầu cho chương trình cầu nguyện liên gia tháng 8 của hội.

 

   Trong bầu khí thật sốt sắng và trang nghiêm, lời chia sẻ của Cha đặc trách muốn nhắn gửi tới mỗi thành viên biết nhìn lại đời sống gia đình của mình . Trong cuộc sống hiện tại, gia đình phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn thử thách, cạm bẫy của cuộc đời làm ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân và gia đình. Với niềm tin Kitô hữu chúng con luôn tin tưởng cậy trông và phó thác vào Chúa.: Gia đình hạnh phúc phải là một gia đình sống trên thuận dưới hòa, con cái hiếu thảo, vợ chồng biết yêu thương , tha thứ và luôn có Chúa đồng hành.

Sau giờ cầu nguyện  anh Gioan  Khổng Văn Dũng rất xúc động nói lên lời cảm tạ Thiên Chúa và cảm ơn quý Cha , quý ban điều hành, cùng toàn thể hội viên đã đến thăm và hiệp ý trong lời cầu nguyện.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho mỗi gia đình hội viên chúng con luôn yêu thương, cảm thông và biết chia sẻ trong mọi hoàn cảnh của đời sống gia đình.

Ban TTSK