Họp BDH mở rộng, chủ đề Bác ái và TTSK.

Thánh lễ tại nhà thờ Giáo xứ Đồng Giá

Chúc mừng cha Giuse Nguyễn Văn Chiến nhân 2 năm cha coi xứ Đồng Giá.

Ban TTSK