Vào hồi 15h00’ ngày 07/04/2022, Ban điều hành của Hội Doanh nhân Công giáo – giáo phận Hải Phòng (Hội DNCG GPHP) đã tiến hành cuộc họp trù bị về Đề án phát triển Quỹ Hội và kiện toàn nhân sự trong Ban Kết Nối của Hội.

Mở đầu cuộc họp, Trưởng Ban Phụng vụ cùng toàn thể anh chị em dâng lời kinh “Cúi xin Chúa sáng soi” cầu xin Chúa xuống ơn, mở lòng trí cho các thành viên tham dự để mọi công việc từ khởi sự cho tới hoàn thành đều thuận theo ý Chúa. Dẫn lời ông Phạm Tam Giang – Chủ tịch Hội: “Đây là buổi họp trù bị, đề xuất một số ý tưởng chính cho Đề án phát triển Quỹ Hội. Vấn đề bức thiết cần thực hiện ngay lúc này là kiện toàn về mặt cơ cấu tổ chức cho Ban kết nối của Hội, cũng như đề ra đường hướng cho sự phát triển của Ban kết nối.”

Tiếp lời ông Chủ tịch Hội, ông Trưởng Ban phụng vụ cũng chia sẻ về những trăn trở, suy tư về Đề án phát triển quỹ Hội. Trong những năm qua, 100% quỹ Hội đều do anh chị em đóng góp và ủng hộ, việc thu quỹ để phục vụ cho những chương trình chung, đặc biệt là các công tác bác ái tông đồ vô cùng vất vả. Muốn cho Hội lớn mạnh và thực hiện được nhiều chương trình ý nghĩa trong thời gian tới đây thì việc xây dựng và phát triển quỹ Hội là vấn đề tiên quyết phải thực hiện. Vấn đề đặt ra là phải làm thể nào để phát triển quỹ Hội một cách bền vững?

Thông qua cuộc họp, Ban điều hành cũng thống nhất bầu ra nhân sự trong Ban kết nối Hội gồm có: Ông Matthêu Đoàn Xuân Bảo – Trưởng Ban kết nối Hội; Ông Gioan Đinh Công Huân – Phó Ban kết nối Hội. Ngoài ra, các Trưởng Nhóm và Phó Nhóm hiện nay của Nhóm nội thành, Nhóm Thủy Nguyên, Nhóm Vĩnh Bảo – Tiên Lãng, Nhóm Quảng Ninh, Nhóm Hải Dương sẽ kiêm nhiệm vai trò của Ban kết nối trong Nhóm. Ban kế toán và thủ quỹ Hội sẽ đồng hành và hỗ trợ về vấn đề thu chi cho Ban kết nối Hội. Ban kết nối Hội có trách nhiệm cùng các Trưởng Nhóm và Phó Nhóm phải tìm hiểu cụ thể các doanh nghiệp của từng anh chị em trong Nhóm; từ đó am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ và tìm ra các cơ hội để kết nối trong Hội.

Bên lề cuộc họp, ông Antôn Nguyễn Việt Tùng – Trưởng Ban TT-SK đã chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc và trăn trở khi còn đảm nhiệm vai trò là Trưởng Ban kết nối Hội ở nhiệm kỳ trước. Trên cương vị mới là Trưởng Ban TT-SK, ông hy vọng Ban TT-SK sẽ kết hợp chặt chẽ cùng Ban kết nối để thông tin cập nhật, thường xuyên và cụ thể về hoạt động kinh doanh của các thành viên trong Nhóm trên Website của Hội cũng như những kênh thông tin chung của Hội như Facebook, Zalo,…để từ truyền thông tạo ra sự kết nối cho anh chị em trong Hội.

Cuộc họp kết thúc, đã thành lập được nhân sự để hoạt động trong Ban kết nối và đưa ra được định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2022-2026 của Ban kết nối. Nguyện xin Thiên Chúa luôn soi sáng chúng con, để mọi hoạt động của chúng con luôn được tốt đẹp theo ý Chúa.

Ban TTSK Hội DNCG GPHP