Theo đúng lịch trình đề ra ban đầu, sau khi tham quan và học hỏi mô hình SXKD tại 2 doanh nghiệp hội viên và tham gia nghi thức làm phép khởi công khu đô thị Thiên Long, Quý cha và ACE Hội DNCG về tới điểm dừng chân cuối là Công ty Cổ phần Tư vấn Nhà đẹp Châu Âu (tại số 36 Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng – do ông Antôn Nguyễn Việt Tùng làm Tổng giám đốc) vào lúc 18h thứ sáu ngày 26/4/2019.