Đúng 16h thứ sáu ngày 26/04/2019, Quý Cha và các hội viên Hội Doanh nhân Công giáo Giáo phận Hải Phòng từ các nơi đã quy tụ về khu đất dự án của Hội để làm phép khởi công khu đô thị Thiên Long. Đây là dự án kinh doanh chung đầu tiên của Hội, do các thành viên Hội là chủ đầu tư và thi công.