Chiều ngày 8 tháng 1 năm 2019 tại Cty Bê tông Phúc Tiến, Hội DNCG đã họp tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Cuộc họp có sự hiện diện của Cha Linh hướng Gioan B. Vũ Văn Kiện, Cha đặc trách nhóm Thủy Nguyên – Giuse Nguyễn Văn Chiến. Ban điều hành hội, các trưởng ban ngành đã báo cáo những việc đã thực hiện trong năm vừa qua. Các ý kiến nêu rõ các mặt tích cực cũng như đưa ra những định hướng cho năm 2019. Sau cuộc họp là phần giới thiệu về dự án Nhà ở xã hội do anh Giuse Hà Văn Phúc đầu tư. Dự án là cơ hội gắn kết đầu tư để phát triển kinh tế cho anh chị em trong hội cũng như những ưu đãi mà anh Phúc dành cho hội.

Video Dự án nhà ở xã hội, anh Giuse Hà Văn Phúc đầu tư.

Ban TTSK