Hội DNCG-GP Hải Phòng
46 – Hoàng Văn Thụ – Hải Phòng

NHÂN SỰ BĐH HỘI DNCGHP
NHIỆM KỲ 2017- 2020
THÀNH VIÊN CÁC BAN

1. Chủ Tịch : Phaolo Phạm Tam Giang
2. Phó CT Thường trực : Gioan Kim Nguyễn Văn Tăng
3. Phó CT Tài chính : Giuse Hà Văn Phúc
4. Trưởng ban bác ái : Ixidoro Nguyễn Xuân Trường .
Phó ban : Gioan Khổng Văn Dũng
5. Trưởng ban Phụng vụ : Hieronimo Đặng Văn Tâm
Phó ban Phụng vụ : – Giuse Hoàng Tiến Thịnh
– Maria Đào Thị Mỵ
6. Trưởng ban Truyền Thông Sự Kiện :Mattheu Đoàn Xuân Bảo
7. Trưởng ban Phát triển Hội viên : Phaolo Nguyễn Văn Nghị
Phó ban : Teresa Đoàn Thị Lan , Maria Đinh Thị Luy
8. Kế toán : Maria Trần Thị Minh Trang
9. Thủ qũy : Maria Lương Thị Thảo
10. Thư ký : Maria Trần Thị Thanh Thu
11. Trưởng ban cố vấn : Giuse Nguyễn Đức Trọng
 Ban cố vấn :
1. Anh Phaolo Lê Đình Thám
2. Anh Phero Vũ Đức Lợi
3. Anh Phero Phạm Quang Huy
4. Anh Giuse Phạm Văn Nhân
12.Phó CT Phụ trách Quảng Ninh: Maria Nguyễn Thị Liễu
13.Phó CT Phụ trách Hải Dương : Giuse Phạm Tuấn Anh