Để thuận tiện cho việc đọc kinh cầu nguyện vào các giờ: Kinh sáng, Kinh trưa, Kinh tối… xin kính gửi tới quý độc giả website Các giờ kinh phụng vụ, quý vị có thể xem trên máy tính hoặc Smartphone có kết nối internet, website này đã có sẵn trong trang doanhnhanconggiaohp.com trong mục LIÊN KẾT WEBSITE mục(3)

hoặc có thể xem Tại đây