Hội DNCG-GP Hải Phòng

46 – Hoàng Văn Thụ – Hải Phòng

 

 

 

ĐIỀU LỆ HỘI DOANH NHÂN CÔNG GIÁO

GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG

 

CHƯƠNG I: NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 Điều 1: Thành lập: dưới sự hướng dẫn của Đức giám mục Giáo phận, có các Cha linh hướng giáo phận.

Được thành lập ngày 10 tháng 04 năm 2014

Điều 2: Tên gọi: Tên gọi của Hội: “Hội Doanh Nhân Công Giáo Giáo Phận Hải Phòng”.

Viết tắt “HDNCGGPHP”

Điều 3: Quan thầy: Nhận Thánh Giuse Công nhân mừng ngày 01 tháng 05 hàng năm

Điều 4: Ý nghĩa logo HDNCGGP HP

 

 

 

Ý NGHĨA CỦA LOGO HỘI DNCG GPHP GỒM 3 PHẦN :

 1. Biểu tượng của những con sóng muốn nói lên đặc trưng của Thành phố biển HP. Cũng hàn gắn với cuộc hành trình của những người làm doanh nghiệp, lúc thăng lúc trầm, lúc lên lúc xuống của những con sóng.
 2. Biểu tượng con thuyền cũng muốn nói lên con thuyền của Giáo hội, Giáo phận và con thuyền của doanh nghiệp. Thuyền to sóng to, thuyền nhỏ sóng nhỏ.
 3. Hai biểu tượng trên mà không có biểu tượng thứ 3 thì coi như không có ý nghĩa. Biểu tượng thứ 3 là cánh buồm ra khơi. Thuyền mà không có cánh buồm thì coi như đã chết. Cũng như ‘’Đức Tin không có việc làm là Đức Tin chết’’. Chính nhờ cánh buồm là sự sống cho cuộc hành trình làm doanh nghiệp và định hướng cho con thuyền đi đúng hướng, cập đúng bến bờ của sự thành công, sự sống vĩnh cửu. Đó là cây Thánh giá và Thánh giá màu vàng là biểu tượng cho cờ Hội thánh.

 

 

 

Điều 5: Mục đích – tôn chỉ

 1. Khơi dậy và củng cố Đức Tin – Cậy – Mến của người Công giáo, noi gương Thánh Giuse giúp đỡ nhau hiểu về kinh Thánh nhiều hơn lấy kinh Thánh làm kim chỉ nam trong việc sản xuất kinh doanh.

Vâng lời bề trên giáo phận xây dựng giáo phận thành một gia đình yêu thương và phục vụ theo như lòng Chúa mong ước.

 1. Cùng cộng tác, giúp đỡ nhau trong công việc về tinh thần, quan hệ, giao lưu trao đổi hàng hóa giữa các công ty, xí nghiệp với nhau.
 2. Cùng thể hiện tình bác ái, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cộng tác giúp đỡ các công việc quan trọng của giáo hội về tinh thần cũng như vật chất để giúp giáo hội ngày càng phát triển.

CHƯƠNG II: SINH HOẠT

Điều 6:  Sinh hoạt thường xuyên (chương trình Ban điều hành sẽ thông báo dịp đầu năm)

 1. Thực hiện hướng dẫn của Đức Cha, hoặc Cha linh hướng, hoặc công việc cấp thiết.
 2. Phát xuất đề nghị của gia đình thành viên, ban điều hành sẽ thực hiện nếu hoàn cảnh cho phép.
 3. Nội dung các buổi sinh hoạt thường xuyên bao gồm : Thánh lễ, cầu nguyện liên gia, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác kinh doanh, hoạt động bác ái xã hội.

4.Địa điểm sinh hoạt tại Tòa giám mục Hải Phòng, hoặc địa điểm khác thích hợp với nội dung sinh hoạt

Điều 7:  Sinh hoạt định kỳ hàng tháng qua giờ kinh liên kết trong gia đình theo từng khu vực

CHƯƠNG III : THÀNH VIÊN

Điều 8: Thành viên Hội

 1. Là người Công giáo đang tham gia quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tư vấn…tại một doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh hợp pháp là người của giáo phận Hải Phòng làm kinh doanh trên mọi miền và người trên mọi miền kinh doanh trên giáo phận Hải Phòng đã tự nguyện làm đơn và ghi danh, tìm hiểu, đồng ý với quy chế sinh hoạt, mục đích tôn chỉ hoạt động của Hội, được ban điều hành công nhận là thành viên chính thức.
 2. HDNCGGPHP có quyền kết nạp hoặc khai trừ thành viên.

Điều 9: Quyền lợi của hội viên

 1. Các hội viên được thông tin và tham dự các sinh hoạt mục vụ, xã hội, kinh tế dành riêng cho hội do ban điều hành giáo phận tổ chức.
 2. Có thêm cơ hội liên kết và hỗ trợ nhau phát triển đời sống kinh tế xã hội và môi trường sinh hoạt ; chia sẻ và hợp tác để cùng nhau thăng tiến
 3. Được đề xuất về những nguyện vọng và những ý kiến phát triển hoạt động của Hội.

4.Được hội chia sẻ, cầu nguyện trong những sự kiện, biến cố của doanh nghiệp và gia đình.

 1. Được quyền tham gia đề cử, ứng cử và bầu cử ban điều hành của Hội.
 2. Được đăng thông tin, sự kiện, logo trang Web trên trang của doanh nhân.
 3.    Được trao giấy chứng nhận hội viên vào các dịp lễ lớn của hội.
 4. 8. Tứ thân phụ mẫu, vợ/chồng hoặc con các thành viên được Cha linh hướng giáo phận hoặc Cha Đặc Trách nhóm và Ban điều hành,  hội viên thăm hỏi khi nằm viện từ cấp quận/huyện trở lên (Thăm hỏi 02 triệu đồng/ người).
 5. Tứ thân phụ mẫu, vợ/chồng hoặc con của các thành viên qua đời Cha linh hướng giáo phận hoặc cha Đặc Trách nhóm và Hội sẽ thăm viếng, động viên chia sẻ và dâng Thánh lễ cầu nguyện. (Phúng viếng 2 triệu đồng và 1 vòng hoa kính viếng)
 6. Việc hỷ của hội viên tùy theo quan hệ, điều kiện hoàn cảnh gia đình (không bắt buộc).
 7. Các hội viên không sinh sống trong khu vực giáo phận Hải Phòng thì việc hiếu sẽ được thực hiện một cách gián tiếp tùy theo điều kiện và hoàn cảnh hiện tại.

Mọi ý kiến đóng góp cho tập thể Hội và cá nhân thành viên trong Hội đều công khai. Nếu muốn kín đáo thì gửi trực tiếp vào trụ sở của Hội: Số 46 Hoàng Văn Thụ – Hồng Bàng – Hải Phòng hoặc gửi vào hòm thư điện tử: [email protected] của Hội.

Điều 10:  Trách nhiệm của hội

 1. Luôn làm gương sáng về đời sống Đức tin cũng như đời sống sinh hoạt trong gia đình và trong môi trường làm việc.
 2. Chia sẻ với nhau về đời sống Đức tin, vận động, giúp nhau tham dự Thánh lễ Chúa nhật, Lễ trọng, những ngày lễ của Hội tổ chức
 3. Tham gia các buổi sinh hoạt thường xuyên và không thường xuyên của hội
 4. Kinh doanh hợp pháp (theo luật pháp)
 5. Chia sẻ kinh nghiệm trong việc sản xuất kinh doanh, khuyến khích, giới thiệu và dùng các sản phẩm của nhau.
 6. Cộng tác, xây dựng góp ý cho Ban điều hành và tôn trọng những quyết định của ban điều hành, quảng bá chiêu mộ các hội viên mới
 7. Có nghĩa vụ đóng góp quỹ hội viên. 3.000.000VND ( Ba triệu đồng /năm)

CHƯƠNG IV: BAN ĐIỂU HÀNH

Ban điều hành được các thành viên bầu chọn để điều hành các sinh hoạt của hội với nhiệm kỳ 3 năm

 

Điều 11: Nhiệm vụ của ban điều hành

 1. Ban điều hành giữ vai trò là đại diện của hội, làm việc theo nguyên tắc tập thể đồng thuận dưới sự hướng dẫn của Cha linh hướng (sự cố vấn của Đức Cha Giáo phận)
 2. Ban điều hành tổ chức điều phối và tổ chức các sinh hoạt chung của hội.
 3. Quản lý và cập nhật các danh sách các thành viên, thông tin về các sinh hoạt hội đến các hội viên
 4. Quản lý thu chi ngân quỹ hoạt động của hội và định kỳ công khai tài chính tại mỗi buổi sinh hoạt thường xuyên

Điều 12:  Nhiệm vụ của Chủ tịch HDNCGGPHP

 1. Lãnh đạo chung mọi hoạt động, biết liên kết các ban và thành viên trong hội
 2. Mời gọi, chủ trì các cuộc họp.
 3. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ.
 4. Soạn thảo các văn bản gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 5. Báo cáo hoạt động của Hội hàng quý, hàng năm.
 6. Thay mặt Hội quan hệ với các cơ quan tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ.
 7. Thay mặt hội đề xuất mọi ý kiến đóng góp của Hội viên đến Cha linh hướng, Đức Cha Giáo phận.

8.Chịu trách nhiệm quản lý, các văn bản giấy tờ và mọi hoạt động của Hội, trước tập thể  Giáo quyền và pháp luật về việc làm của mình.

Điều 13: Nhiệm vụ của phó chủ tịch, các trưởng ban HDNCGGPHP

Thực hiện nhiệm vụ khi chủ tịch phân công, nắm bắt tình hình hoạt động của Hội và tham mưu cho chủ tịch khi giải quyết công việc.

Điều 14: Phó chủ tịch thường trực:

1- Phụ trách, kết nối hội viên trong hội và nối kết với các doanh nhân Công giáo bạn,

2- Thay mặt chủ tịch chỉ đạo mọi hoạt động của Hội khi chủ tịch đi vắng, thường xuyên liên lạc với chủ tịch, và soạn thảo các văn bản cùng chủ tịch để công việc tốt hơn.

Điều 15 : Phó chủ tịch tài chính:

Chịu trách nhiệm về mọi khoản thu – chi của Hội. Tổng kết và báo cáo tài chính trong các cuộc họp định kỳ. Phát động quyên góp, tài trợ cho quỹ Hội.

Điều 16:  Phó chủ tịch phụ trách khu vực:

Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của Nhóm. Báo cáo đề xuất của Nhóm lên Ban điều hành.

Điều 17: Trưởng ban truyền thông, sự kiện

Có nhiệm vụ thông tin đến quý Cha linh hướng, các trưởng nhóm của Hội về những chương trình sự kiện của Hội. Quản lý và truyền thông mọi thông tin trên zalo, facebook, website của Hội.

Điều 18: Trưởng ban phụng vụ

Kết hợp với Cha linh hướng, phụ trách các chương trình: Thánh lễ, Tĩnh tâm, cầu nguyện liên gia và các buổi cầu nguyện liên quan của hội.

Điều 19: Trưởng ban phát triền hội viên và đón tiếp:

Phát triển hội viên, tiếp và chào đón khách vào các ngày lễ lớn, định hướng khách mời, phát đơn gia nhập, báo cáo chủ tịch và phó chủ tịch phụ trách hội viên.

 

 

Điều 20: Trưởng ban bác ái

          Phụ trách việc tổ chức thăm hỏi và phúng viếng tứ thân phụ mẫu, vợ hay chồng của các thành viên. Kết hợp với Ban điều hành lên kế hoạch, tổ chức các công việc bác ái của Hội hàng năm.

Điều 21: Nhiệm vụ của thư ký

1.Thư ký, người ghi chép lại tất cả nội dung trong các cuộc họp, các hoạt động của Hội và báo cáo lại cho Cha linh hướng và ban điều hành.

 1. Lưu giữ văn thư, giấy tờ liên quan
 2. Tham gia tư vấn, đóng góp ý kiến cho ban điều hành.

Điều 22: Nhiệm vụ của kế toán

Có trách nhiệm làm sổ thu – chi  các khoản đóng góp của hội viên, nhà tài trợ trong, ngoài nước và bàn giao cho thủ quỹ. Tổng hợp và báo cáo thường xuyên các khoản thu – chi của Hội (qua hòm thư điện tử hoặc văn bản)

Điều 23: Nhiệm vụ của thủ quỹ

Có trách nhiệm quản lý thu chi – chi dưới sự chỉ đạo của Ban điều hành. Nhận tiền từ kế toán và gửi tại một ngân hàng nhà nước, đăng ký báo số dư cho các số điện thoại: Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực, Pct tài chính, Thủ quỹ, Pct phụ trách khu vực

Điều 24: Nhiệm vụ của nhóm trưởng

Dưới sự chỉ đạo của phó chủ tịch phụ trách, tổ chức, duy trì mọi hoạt động của Nhóm, thông báo các chương trình sinh hoạt của Hội tới các thành viên trong nhóm mình

CHƯƠNG V : CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HỘI

Điều 25: Đời sống Đức tin, một năm có 03 Thánh lễ chính.

 1. Thánh lễ thánh hóa việc làm, cầu xin bình an, được tổ chức vào dịp đầu năm âm lịch.
 2. Thánh lễ vào ngày 01/05 Kính Thánh Giu-se công nhân Quan thầy của Hội.
 3. Thánh lễ vào ngày 13/10 (ngày doanh nhân Việt Nam) Thánh lễ Tạ ơn Chúa vì các hội viên là người Công giáo trong lãnh vực kinh doanh để cùng hòa nhịp vào sự phát triển chung của toàn xã hội.
 4. Tĩnh Tâm Mùa Chay Thánh (1 lần)
 5. Có thể tổ chức chương trình hành hương hàng năm (nếu có)
 6. Cầu nguyện liên gia hàng tháng một lần, (trừ lý do phát sinh chính đáng), cầu nguyện liên nhóm, định kỳ 04 tháng một lần để giao lưu học hỏi giữa các doanh nghiệp. Trong giờ cầu nguyện.

Điều 26: Hội họp giao ban công tác

 1. Ba tháng Ban điều hành sẽ họp giao ban để nắm bắt tình hình chung trong thời gian đã qua và triển khai công tác thời gian tiếp theo.
 2. Sáu tháng Ban điều hành sẽ họp sơ kết
 3. Một năm tổng kết công tác hoạt động của Hội.
 4. Quy định mỗi nhiệm kỳ 3 năm, sau 3 năm tổ chức đại hội bầu ban điều hành mới.
 5. Dịp Tết Nguyên Đán, Quan Thầy, kỷ niệm ngày chịu chức, Giáng sinh,  Ban điều hành và các hội viên chúc mừng Đức Giám mục và  Quý Cha linh hướng và các Cha có liên quan

Điều 27: Chương trình hoạt động bác ái

 1. Thời gian: khi có thiên tai cứu trợ khẩn cấp, Tết nguyên đán, Mùa Chay Thánh, hoặc giúp người nghèo, bệnh tật…
 2. Mọi kinh phí được trích ra từ quỹ của Hội (cũng như quỹ vận động của các thành viên và quý ân nhân) Chủ tịch và ban bác ái sẽ bàn bạc và thống nhất chương trình và tài chính cần chi cho công việc bác ái.

Điều 28: Kinh phí hoạt động của hội

Căn cứ vào sự phát triển hoạt động kinh doanh và được sự thống nhất của các thành viên, Ban điều hành xây dựng kinh phí hoạt động cho phù hợp theo thời gian ngắn hoặc dài

Điều 29: Nguồn thu của Hội bao gồm:

 1. Sự đóng góp của các thành viên trong Hội, với mức đóng góp là 3.000.000VND ( Ba triệu đồng/năm trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 (còn các nhiệm kỳ sau do đại hội quy định).
 2. Các khoản tài trợ của các thành viên và gia đình Hội, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các khoản thu hợp pháp khác.

Điều 30: Các khoản chi của Hội:

Chi trong các hoạt động của Hội dưới sự giám sát của Ban điều hành.

Nội Quy này có hiệu lực sau khi được Đại hội thông qua và thống nhất

Điều 31: Điều lệ này nếu có thay đổi, bổ sung phải được sự thống nhất của đại hội. Hàng năm ban điều hành tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm về việc thực hiện quy chế này thông qua hội nghị sơ kết, tổng kết năm. Trong quá trình thực hiện quy chế nếu có vướng mắc cần sửa đổi bổ sung, thì ban điều hành họp thống nhất bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế xong phải báo cáo trước hội nghị gần nhất, được sự nhất trí của hội viên mới có hiệu lực.

Điều 32: Hiệu lực thi hành

Điều lệ này gồm 5 chương, 32 điều đã được toàn thể hội viên Hội DNCGGP Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2020 thống nhất ngày 14 tháng 05 năm 2017.

Hải Phòng, ngày 14 tháng 05 năm 2017       

CHUẨN NHẬN CỦA CHA LINH HƯỚNG GIÁO PHẬN  

 

TM/ HDNCG GPHP
Chủ tịch
 

 

 

Linh mục Gioan.B Vũ Văn Kiện

 

 

 

 

 

Phaolô Phạm Tam Giang