Theo gphaiphong.org

Trong tinh thần hiệp thông, xin trân trọng gửi đến Quý độc giả gần xa chương trình mục vụ của Đức Giám mục và một số sự kiện của Giáo phận diễn ra trong tháng 9 năm 2017

—o0o—

 Ngày          Thứ        Nội dung Địa điểm Thời gian
02-03/9 Khóa tập huấn Bảo vệ sự sống TGM
04/9 Hai Thánh lễ Thêm sức Đồng Giá 19h00
5-6/9 Thường huấn linh mục đầu tháng TGM
8/9 Sáu Thánh lễ sinh nhật Đức Trinh nữ Maria Dòng Mân Côi Bùi Chu 10h00
9/9 Bảy Tiền chủng viện thánh Giêrônimô Liêm khai giảng năm học mới Tiền chủng viện 9h30
10/9 Cn Khánh thành nhà thờ Đồng Tâm
(Đông Khê)
9h30
11-15/9 Khóa đào tạo Giáo lý viên TGM 9h30
12/9 Ba Thánh lễ suy tôn Thánh Giá tại Dòng Mến Thánh Giá Nam Am 18h30
14/9 Năm Khai giảng Học viện Công giáo Việt Nam Sài Gòn
18-21/9 Khóa đào tạo Ban hành giáo TGM
21/9 Năm Lễ giỗ ông cố cha Phanxicô X. Trần Đức Thảo Thư Trung
22/9 Sáu Thăm và dâng lễ Cựu Điện
(Liêm Khê)
23/9 Bảy Khánh thành nhà thờ Hoàng Xá
(Kim Bịch)
9h30
24/9 Cn Thánh lễ Thêm sức Yên Trì 9h30
26/9 Ba Lễ Đức Mẹ Sầu Bi An Tân 19h00
Tòa Giám mục Hải Phòng