Trong tinh thần hiệp thông, xin trân trọng gửi đến Quý độc giả gần xa chương trình mục vụ của Đức Tổng Giám mục Giuse, Giám quản Tông tòa giáo phận và một số sự kiện của Giáo phận diễn ra trong tháng 01 năm 2019 như sau:

—o0o—

 Ngày Thứ Nội dung Địa điểm Thời gian
02/01 Lễ kỷ niệm tấn phong Giám mục của Đức Tổng Giuse, Giám quản Tông tòa Giáo phận Chính Tòa 9h00
4/01 Sáu Thăm và dâng lễ Yên Trì 9h30
5/01 Bảy Lễ khấn dòng Đaminh Kẻ Sặt 10h00
12/01 Bảy Lễ khánh thành trùng tu nhà thờ Đỗ Thượng
(Đào Xá)
9h30
21/01 Hai Thánh lễ đặt viên đá góc Đền Thánh Tử đạo Hải Dương 9h30
22/01 Ba Thăm và dâng lễ Mỹ Động 18h00
23/01 Thăm và dâng lễ Ngọc Lý 18h00
25/01 Sáu  Gia đình giáo phận gặp gỡ tất niên TGM
  Tòa Giám mục Hải Phòng