Nguồn gphaiphong.org

Trong tinh thần hiệp thông, xin trân trọng gửi đến Quý độc giả gần xa chương trình mục vụ của Đức Giám mục và một số sự kiện của Giáo phận diễn ra trong tháng 9 năm 2018 như sau:

 Ngày Thứ  Nội dung Địa điểm Thời gian
31/8-10/9 Đức Giám mục công tác mục vụ Úc Châu  
12/9 Các Giám mục giáo tỉnh Hà Nội gặp Đức tân Đại diện Tòa Thánh Hà Nội 9h30
13-14/9 Thường huấn linh mục đầu tháng TGM  
14/9 Sáu Lễ suy tôn Thánh Giá Cộng đoàn MTG
Mỹ Động
9h30
14-15/9 Công tác mục vụ Sài Gòn  
16/9 Cn Sáng: Khánh thành nhà thờ
Chiều: Lễ Thêm sức
Đồng Tâm
An Hải
9h30
18h30
17/9 Hai Thăm và dâng lễ An Tân 9h30
19/9 Lễ Thêm sức Đông Lâm 18h30
20/9 Năm Thăm và dâng lễ Đồng Pháp
(Nhân Nghĩa)
9h30
22/9 Bảy Khánh thành tháp chuông An Cầu
(Thiết Tranh)
9h30
23/9 Cn Thăm và dâng lễ Nghĩa Xuyên 9h30
24-28/9 HĐGM Việt Nam họp thường niên, kỳ II Mỹ Tho  
29/9 Bảy Thăm và dâng lễ Thất Tinh
(Trạp Khê)
9h30
30/9 Cn Đại hội giới trẻ giáo hạt Hòn Gai Hà Khẩu 15h00

 

Tòa Giám mục Hải Phòng