Kính gửi: Anh chị em hội viên Hội doanh nhân Công giáo giáo phận Hải Phòng

Được sự đồng ý của Đức cha và cha Linh hướng, Ban điều hành gửi đến anh chị em Chương trình cầu nguyện tạ ơn ngày doanh nhân Việt Nam.