Nhằm mục đích động viên khích lệ và tri ân những hội viên đã tham gia Hội DNCG – GP – HP. Căn cứ vào sự cộng tác nhiệt thành cho sự phát triển Hội và sự hảo tâm đóng góp cho công việc xây dựng Nhà Chúa cấp Giáo phận năm 2017 – 2018. Căn cứ vào các buổi họp của BĐH, Ban cố vấn, Cha linh hướng. Căn cứ vào sự chấp thuận của Cha linh hướng và Đức Tổng Giuse.

Mẫu Bằng Tri Ân Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên trao:

Mẫu Bằng Tri Ân Cha Linh hướng Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện trao:

Ban TTSK