Trong tinh thần hiệp thông, xin trân trọng gửi đến Quý độc giả gần xa chương trình mục vụ của Đức Giám mục và một số sự kiện của Giáo phận diễn ra trong tháng 8 năm 2017.

 Ngày Thứ Nội dung Địa điểm Thời gian
01/8 Ba Lễ giỗ bà cố cha Phaolô Vũ Đình Viết Lãm Hà 9h00
05/8 Bảy Thánh lễ Thêm sức Trạp Khê 18h30
06/8 Cn Thánh lễ Thêm sức Thánh Antôn 9h30
8/8 Ba Lễ kính Thánh Đaminh – Lễ Dầu Dòng Kẻ Sặt 9h30
10/8 Năm Khánh thành nhà giáo lý Nhân Lý
(Đồng Giá)
9h30
12/8 Bảy Thánh lễ Thêm sức Hòn Gai 9h30
13/8 Cn Lễ khánh thành nhà thờ và ban bí tích Thêm sức Đồng Vạn 9h30
13-14/8 Hành hương Đức Mẹ La Vang La Vang
15/8-01/9 Hành hương Đức Mẹ Fatima Châu Âu